Tampanada Radio Logo

#1 Les Tertúlies amb Ramón Villuendas

Aquest primer capítol comencem amb la visita de Ramón Villuendas. Veí de les Valls d’Àneu i impulsor de projectes com l’Esbaiola’t, la Ultra Trail de les Valls d’Àneu, el sistema de calefacció amb biomassa, el recinte firal, etc. Hem parlat del passat, present i futur de les valls i hem fet un repàs a la seva vida professional, política i personal.


#2 Les Tertúlies amb Adriana Vidal

#3 Les Tertùlies amb Francesc Rodríguez


#4 Les Tertúlies amb Jordi Guillén