Fogal

El podcast del Consell Cultural de les Valls d’Àneu

Capìtol 12

Melitó Camprubí

Capítol 12 · “Arquitectura i identitat” amb Melitó Camprubí, fins a la seva jubilació, cap del servei d’Arqueologia de la Diputació de Lleida 

ARQUITECTURA: un territori com el d’Àneu destaca no només per la seua bellesa natural sinó que exhibeix una riquesa monumental que el vertebra i el singularitza. Es pot parlar d’una arquitectura específica d’Àneu? I, si és així, què demana de les persones que hi viuen? Com vèncer-ne la descurança? En parlem amb conversa distesa amb un autèntic especialista, l’arquitecte Melitó Camprubí, que va liderar (i articular) fins al moment de jubilar-se el servei d’Arquitectura de la Diputació de Lleida.

Paraules clau: #arquitectura #diputaciólleida #monuments #preservació #especialitat